Ривкінд

6 клас

Ривкінд Й.Я.

✔ Уроки розроблені за календарним плануванням 1,5 год. на тиждень
✔ Формат: інтернет-посилання. Це не Power Point, тому редагувати не можна
✔ Уроки відкриваються через браузер (перевіряйте на своїх пристроях, відкриваючи зразки уроків)
✔ Можна запускати демонстрацію з Google Meet чи Zoom
✔ Можна скидати дітям посилання і вони самостійно можуть пройти урок, навіть через телефон. Щоб побачити чи пройшли діти урок, потрібно, щоб вони відправили вам скрін останньої сторінки, де буде видно хто пройшов та тему уроку, а також кількість набраних балів
✔ Можна уроки проходити на комп’ютері в школі
✔ До всіх уроків додається версія офлайн (працює лише на ПК)
✔ Ціна комплекту: 35 уроків – 350 грн.
✔ І семестр: 1-18 уроки – 180 грн.
✔ ІІ семестр: 19-35 уроки – 170 грн.

Перелік тем з оглядом перших 6 слайдів
(з частково правильними відповідями)

1. Цифрові пристрої. Використання цифрових пристроїв і технологій для реалізації інформаційних процесів

2. Класифікація цифрових пристроїв. Цифрові технології та використання

3. «Цифровий слід»

4. Етапи створення комп’ютерної презентації. Додавання ефектів анімації до об’єктів слайда

5. Змінення значень властивостей анімаційних ефектів. Використання області анімації

6. Анімація слайдів. Налаштування показу комп’ютерної презентації

7. Створення та опрацювання списків у текстовому документі

8. Додавання, редагування та форматування таблиць у текстовому документі

9. Зображення в текстовому документі

10. Схеми в текстовому документі

11. Основні поняття комп’ютерної графіки. Растрова та векторна комп’ютерна графіка, їх переваги та недоліки

12. Графічні редактори. Створення та опрацювання растрових зображень у графічному редакторі Krita

13. Створення й опрацювання векторних зображень у Krita

14. Упорядкування векторних об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень

15. Поняття дослідження. Моделі та їх види

16. Математичні моделі

17. Поняття гіпотези. Перевірка гіпотези з використанням моделі

18. Експеримент

19. Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Office Excel

20. Редагування та форматування електронних таблиць

21. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 1

22. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2

23. Діаграми, об’єкти діаграм та їх властивості

24. Створення, редагування та форматування діаграм

25. Величини. Команда присвоювання

26. Лінійні алгоритми та проєкти з величинами

27. Вкладені цикли з лічильником

28. Змінні в циклах з лічильником

29. Вкладені розгалуження

30. Змінні в розгалуженнях

31. Цикли з передумовою

32. Цикли з передумовою в Scratch 3

33. Змінні в циклах з передумовою

34. Розгалуження, вкладені в цикли

35. Цикли, вкладені в розгалуження