Морзе

6 клас

Морзе Н.В.

✔ Формат: інтернет-посилання. Це не Power Point, тому редагувати не можна
✔ Уроки відкриваються через браузер (перевіряйте на своїх пристроях, відкриваючи зразки уроків)
✔ Можна запускати демонстрацію з Google Meet чи Zoom
✔ Можна скидати дітям посилання і вони самостійно можуть пройти урок, навіть через телефон. Щоб побачити чи пройшли діти урок, потрібно, щоб вони відправили вам скрін останньої сторінки, де буде видно хто пройшов та тему уроку, а також кількість набраних балів
✔ Можна уроки проходити на комп’ютері в школі
✔ До всіх уроків додається версія офлайн (працює лише на ПК)
✔ Ціна комплекту: 46 уроків – 460 грн.
✔ І семестр: 1-24 уроки – 240 грн.
✔ ІІ семестр: 25-46 уроки – 220 грн.

Перелік тем з оглядом перших 6 слайдів
(з частково правильними відповідями)

1. Інформаційні процеси

2. Пристрої для здійснення інформаційних процесів

3. Інформаційні системи

4. Інформаційні технології

5. Апаратна та програмна складова інформаційної системи

6. Встановлення та видалення програм

7. Оновлення апаратного та програмного забезпечення

8. Сервіси інтернету

9. Реєстрація та робота в сервісах

10. Цифровий слід

11. Заходи з безпеки

12. Факти та судження

13. Критичне оцінювання інформації, отриманої з інтернету

14. Комунікація за допомогою мережі

15. Безпека в соціальних мережах

16. Поняття про хмарні технології

17. Програмне забезпечення для створення та відтворення простих аудіо- та відеоданих

18. Додавання звуку та відео у презентацію

19. Поняття про мову розмітки тексту

20. Створення простих вебресурсів

21. Публікація інформації в інтернеті

22. Створення цифрових історій

23. Що таке блог?

24. Як створити блог?

25. Інфографіка

26. Схеми

27. Робота з таблицями в середовищі текстового процесора

28. Робота з таблицями в середовищі редактора презентацій

29. Табличні процесори, їхнє призначення

30. Редагування електронних таблиць

31. Форматування електронних таблиць

32. Формати даних електронної таблиці

33. Обчислення з числовими даними електронної таблиці

34. Діаграми та їхні типи

35. Побудова діаграм

36. Моделі та їхні види

37. Етапи створення моделі

38. Поняття про об’єкт у програмуванні

39. Події та їх реалізація у середовищі Скретч

40. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

41. Вкладені розгалуження

42. Вкладені повторення

43. Поділ задач на підзадачі 1

44. Поділ задач на підзадачі 2

45. Опис подій у програмуванні роботів

46. Складання проєктів на платформі Microbit