Морзе

2 клас

Морзе Н.В.

✔ Формат: інтернет-посилання. Це не Power Point, тому редагувати не можна
✔ Уроки відкриваються через браузер (перевіряйте на своїх пристроях, відкриваючи зразки уроків)
✔ Можна запускати демонстрацію з Google Meet чи Zoom
✔ Можна скидати дітям посилання і вони самостійно можуть пройти урок, навіть через телефон. Щоб побачити чи пройшли діти урок, потрібно, щоб вони відправили вам скрін останньої сторінки, де буде видно хто пройшов та тему уроку
✔ Можна уроки проходити на комп’ютері в школі
✔ До всіх уроків додається версія офлайн (працює лише на ПК)
✔ Ціна комплекту: 33 уроки – 330 грн.
✔ І семестр: 1-16 уроки – 160 грн.
✔ ІІ семестр: 17-33 уроки – 170 грн.

Перелік тем з оглядом перших 6 слайдів
(з частково правильними відповідями)

1. Навколишній світ та інформація

2. Отримання інформації

3. Види інформації за способом подання

4. Передавання інформації. Правдива та неправдива інформація

5. Обмін інформацією під час спілкування. Мережа

6. Інструменти. Комп’ютерна техніка, як засіб здійснення дій з інформацією

7. Безпека при роботі із комп’ютерними пристроями

8. Пристрої для роботи з відео та зображеннями

9. Пристрої для роботи із звуковою інформацією

10. Пристрої для роботи з текстовою інформацією

11. Пристрої для обчислень. Клавіатура

12. Об’єкт. Властивості об’єкта

13. Дії з об’єктами

14. Об’єкт і середовище. Робочий стіл комп’ютера

15. Комп’ютерна програма. Інструменти комп’ютерних програм

16. Меню комп’ютерної програми. Огляд різних прикладів меню

17. Графічний редактор. Інструменти графічного редактора та їх налаштування

18. Зафарбовування малюнків у графічному редакторі. Контур малюнка. Збереження малюнків

19. Створення та редагування не складних малюнків у графічному редакторі

20. Створення малюнків засобами графічного редактора

21. Створення малюнків з допомогою штампів у графічному редакторі

22. Створення малюнків із геометричних фігур

23. Створення у графічному редакторі орнаментів

24. Створення графічних задач у графічному редакторі

25. Створення малюнків за зразком та власним задумом у графічному редакторі

26. План та інструкція. Команди та їх виконавці

27. Алгоритм. Складання алгоритму

28. Комп’ютерне середовище виконавців алгоритму

29. Створення малюнків за готовими алгоритмами

30. Середовище для створення алгоритмів

31. Складання власних графічних алгоритмів

32. Складання алгоритму побудови зображення в середовищі Скретч

33. Побудова алгоритму в середовищі Скретч