Морзе

5 клас

Морзе Н.В.

✔ Уроки розроблені за календарним плануванням 1,5 год. на тиждень
✔ Формат: інтернет-посилання. Це не Power Point, тому редагувати не можна
✔ Уроки відкриваються через браузер (перевіряйте на своїх пристроях, відкриваючи зразки уроків)
✔ Можна запускати демонстрацію з Google Meet чи Zoom
✔ Можна скидати дітям посилання і вони самостійно можуть пройти урок, навіть через телефон. Щоб побачити чи пройшли діти урок, потрібно, щоб вони відправили вам скрін останньої сторінки, де буде видно хто пройшов та тему уроку, а також кількість набраних балів
✔ Можна уроки проходити на комп’ютері в школі
✔ До всіх уроків додається версія офлайн (працює лише на ПК)
✔ Ціна комплекту: 51 урок – 510 грн.
✔ І семестр: 1-26 уроки – 260 грн.
✔ ІІ семестр: 27-51 уроки – 250 грн.

Перелік тем з оглядом перших 6 слайдів
(з частково правильними відповідями)

1. Безпека життєдіяльності під час роботи з комп'ютером

2. Безпечне користування інтернетом

3. Використання мережі інтернет для навчання

4. Використання мережі інтернет для розвитку

5. Постановка проблеми, закономірності

6. Інформація, дані, повідомлення

7. Комп'ютер як пристрій опрацювання даних

8. Складові комп’ютерів та їхнє призначення. Поняття про інфографіку. Карти знань

9. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд. Способи опису алгоритму. Програма

10. Середовище опису й виконання алгоритмів

11. Операційна система та її інтерфейс

12. Програми для опрацювання даних різних типів

13. Програмне забезпечення для перегляду графічних зображень

14. Побудова і опрацювання графічних зображень в різних програмних середовищах та в інтернеті

15. Комп’ютерна графіка та її особливості

16. Растровий графічний редактор та його інструменти

17. Об’єкти та їхні властивості. Зміна властивостей об’єктів

18. Дії над об’єктами

19. Типи алгоритмів

20. Лінійні алгоритми

21. Побудова лінійних алгоритмів

22. Постановка проблеми, закономірності

23. Побудова алгоритмів моделей закономірностей

24. Алгоритми із повторенням. Складання алгоритмів із командами повторення

25. Поєднання повторень

26. Добір кращої стратегії для створення алгоритму

27. Програмне забезпечення для опрацювання текстів. Введення та редагування символів і абзаців

28. Форматування символів і абзаців. Сторінки документа та їх форматування

29. Вставляння графічних зображень до текстового документа

30. Створення схем у середовищі текстового процесора

31. Побудова векторних зображень в офісних пакетах

32. Створення анімованих історій у середовищі Скретч

33. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок

34. Пошук інформації в інтернеті

35. Завантаження даних з інтернету

36. Однорівневі списки

37. Авторське право

38. Команди розгалуження

39. Алгоритми з розгалуженнями

40. Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’юте

41. Редагування та показ презентацій

42. Об’єкти презентації та засоби управління її демонстрацією

43. Анімація об’єктів презентації

44. Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення

45. Типи слайдів. Налаштування показу презентацій

46. Анімація переходів між слайдами

47. Планування представлення презентації та виступ перед аудиторією

48. Підготовка документів до друку. Друк документа

49. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями

50. Постановка завдання, планування та виконання проєкту

51. Виконання навчального проєкту