Ривкінд

5 клас

Ривкінд Й.Я.

✔ Уроки розроблені за календарним плануванням 1,5 год. на тиждень
✔ Формат: інтернет-посилання. Це не Power Point, тому редагувати не можна
✔ Уроки відкриваються через браузер (перевіряйте на своїх пристроях, відкриваючи зразки уроків)
✔ Можна запускати демонстрацію з Google Meet чи Zoom
✔ Можна скидати дітям посилання і вони самостійно можуть пройти урок, навіть через телефон. Щоб побачити чи пройшли діти урок, потрібно, щоб вони відправили вам скрін останньої сторінки, де буде видно хто пройшов та тему уроку, а також кількість набраних балів
✔ Можна уроки проходити на комп’ютері в школі
✔ До всіх уроків додається версія офлайн (працює лише на ПК)
✔ Ціна комплекту: 37 уроків – 370 грн.
✔ І семестр: 1-18 уроки – 180 грн.
✔ ІІ семестр: 19-37 уроки – 190 грн.

Перелік тем з оглядом перших 6 слайдів
(з частково правильними відповідями)

1. Об’єкти, їх властивості, значення властивостей об’єкта

2. Повідомлення, інформація. Дані. Інформаційні процеси

3. Інформаційні системи. Інформаційні технології. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

4. Комп’ютер як інформаційна система. Персональний комп’ютер

5. Складові комп’ютера, їх призначення

6. Операційна система, її призначення. Файли і папки

7. Файли і папки, операції над ними

8. Прикладні програми

9. Комп’ютерна мережа. Локальні та глобальні мережі

10. Пошук відомостей в Інтернеті та їх критичне оцінювання. Факт. Судження

11. Зберігання даних з Інтернету. Авторське право

12. Спілкування в Інтернеті. Безпечне використання Інтернету

13. Інтернет для навчання

14. Комп’ютерна презентація. Об’єкти комп’ютерної презентації. Види слайдів

15. Уведення та вставлення текстів на слайдах. Редагування і форматування текстів на слайдах

16. Створення та вставлення зображень на слайдах

17. Редагування та форматування зображень на слайдах

18. Впорядкування слайдів. Виступ з презентацією

19. Об’єкти текстового документа, їх властивості

20. Уведення тексту. Вставка символів

21. Редагування тексту. Перевірка правопису

22. Операції з фрагментами тексту

23. Пошук та заміна фрагментів текстового документа

24. Форматування символів, абзаців

25. Форматування сторінок

26. Друкування текстового документа

27. Команди і виконавці. Система команд виконавця

28. Алгоритми

29. Різні способи подання алгоритмів. Лінійні алгоритми і програми

30. Середовища проектування

31. Створення лінійних проєктів

32. Створення лінійних проєктів

33. Алгоритми і програми з циклами з лічильником

34. Алгоритми і програми з циклами з лічильником

35. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання

36. Алгоритми і програми з розгалуженнями

37. Алгоритми і програми з розгалуженнями